Przez blisko 50 lat Order Uśmiechu przyznano ponad tysiącu osobom. Kawalerem z legitymacją nr 1 był prof. Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, rzecznik upowszechnienia szkół integracyjnych. W czasie dekoracji był pasowany czerwoną różą i musiał z uśmiechem wypić puchar kwaśnego soku z cytryny. Ta ceremonia obowiązuje do dziś.

Do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu należą m.in. papież Franciszek, Dalajlama XIV, królowa Szwecji Sylwia, księżna Sarah Ferguson, św. Matka Teresa z Kalkuty, ks. Jan Twardowski, Jacek Kuroń, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, prof. Zbigniew Religa. Orderem odznaczono również św. Jana Pawła II. Papież odebrał Order, choć z zasady nie przyjmował żadnych odznaczeń. Był 267 kawalerem, na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i Lasek. Wniosek został napisany alfabetem Braille'a. (PAP)

Ewa Gorzelak Kawaler Orderu Uśmiechu

Order Uśmiechu, został wręczony Ewie Gorzelak 14 listopada 2017r. podczas Gali w IPCZD. To wyjątkowe wyróżnienie, tym cenniejsze, iż o jego nadaniu decydują dzieci. Kandydaturę Pani Ewy  zgłosili  uczniowie piaseczyńskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Aż pięć lat temu, w pierwszym liście do kapituły orderu, Przemek Młodawski pisał: „dzieci (podopieczni Fundacji „Nasze Dzieci” przy Kl. Onk. w IPCZD) darzone opieką przez panią Ewę Gorzelak mało by uczyniły bez pomocy”. Do napisania listów-próśb zmotywowała uczniów świetlicowa wychowawczyni Anna Grzegrzułka która podczas Gali wygłosiła laudację.

„To bez wątpienia najważniejsze odznaczenie, które dzieci przyznają osobom dla nich wyjątkowym. Czuję się zaszczycona i jestem niezwykle wzruszona – mówiła Pani Ewa. Dziękuję za tę najwspanialszą nagrodę pod słońcem oraz bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i wolontariuszom fundacji „Nasze Dzieci” – to dzięki Wam fundacja codziennie rozwesela pacjentów Kliniki Onkologii a także niesie pomoc ich rodzinom!”

Image
Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 r. Z wnioskiem mogą występować tylko osoby do 18. roku życia. Kapituła zbiera się dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Na każdym posiedzeniu przyznaje kilka lub kilkanaście odznaczeń. Rocznie otrzymuje kilkaset do tysiąca wniosków. Obradom Międzynarodowej Kapituły od 2007 roku przewodniczy Kanclerz Marek Michalak, obecny Rzecznik Praw Dziecka.
Image